Reidvin-tunet ligger i Hillestad i Holmestrand kommune og består av flere bygninger av historisk interesse og en staude- og urtehage på et 20 mål stort område i tilknytning til Mølledammen og den gamle traseen for Vittingfossbanen.

Reidvin-tunet drives og utvikles i dag av foreningen Reidvin-tunet, som ble etablert i 1995. Det var i 1989 at planleggingskomiteen, som kalte seg "Interimsstyret for Bygdetunets venner," med Trond Flannum i spissen begynte et målrettet arbeid med å få etablert et bygdetun i kommunen. Flere alternative tomter ble vurdert, og valget falt på Damsrønningen i Hillestad. Et ca. 20 mål vakkert beliggende område nær Hillestad skole og Mølledammen, og hvor den gamle traseen for ”Vittingfossbanen” går tvers gjennom området.

Reidvin er et gammelt gårdsnavn fra Botne. Det betyr graseng ved elv som slynger seg. Etter reformasjonen ble Hillestad og Botne prestebols jordegods slått sammen og i disse opptegnelsene står søndre Hillestad og gårdsnavnet Reidvin sammen.

Reidvin-tunet omfatter i dag

  • Ramberg skole
  • Nøtneslåven
  • Kåre Holts dikterstue - Rafnaberg
  • Endestabburet
  • Auenstua
  • Bryggerhus
  • Reidvin staude- og urtehage