Det ligger allerede mange tusen dugnadstimer bak det Reidvin-tunet vi ser i dag, og vi har fortsatt små og store oppgaver som skal løses.

 

Hver torsdag møtes dugnadsgjengen for dugnadsarbeid, og pause med kaffe og prat. Vi vil gjerne ha med flere i dugnadsgjengen! Det ligger også mye frivillig innsats bak alle arrangementene som er på tunet, som åpne søndager, sommerutstillinger og O'jul med din glede-arrangementet, så det er mange oppgaver av ulikt slag det er behov for å gjøres. 

 

Vi holder nå på med et stort prosjekt: nytt bryggerhus. Vi var så heldige å få Auenstua fra Vassås, den er tatt ned og satt sammen igjen, stokk for stokk på fundamentet som som er støpt fra stabburet og ned mot Mølledammen. Den gamle bygningen, som også inneholder bakerovn, forlenges med et nylaftet "påbygg" som skal bli vårt nye og mer moderne bryggerhus. Det er spennende tider foran oss!


Vil du bidra med dugnadsarbeid knyttet til bygningene og utearealer, så ta kontakt med:

  • Trond Flannum: 926 66 288

 Vi bu bidra med dugnadsarbeid knyttet til Staude- og urtehagen, så ta kontakt med:

  • Trine Steen på telf:  926 04 791
  • Mimi Vooren på telf: 456 64 931