Reidvin-tunet har i mange år ønsket seg et bryggerhus, og nå er denne drømmen i ferd med å gå i oppfyllelse!

Vår nye bryggerhus vil bestå av en nytt lafta bryggerhus som kobles sammen med Auenstua, et bryggerhus som er flyttet til tunet fra gården Mellom Auen i Vassås. 

Bryggerhuset er laftet opp gjennom dugnadsinnsats og kurs ved Henning Olstad. Midleraldrelaft ble brukt og bygget er blitt så staslig. Bryggerhuset skal romme ulike aktiviter som kurs, seminarer og andre aktiviteter som har med mat og matkultur å gjøre, som baking av bakerovnsbrød, lafser og lignende. Sparebankstiftelsen støtter arbeidet med å reise bryggerhuset på Reidvin-tunet.