Auenstua er et gammelt bryggerhus med bakerovn fra gården Mellom Auen i Vassås. Dagens eier (2021) Tore Auen, søkte Holmestrand kommune om rivning og tillatelse ble gitt 18 september 2020. Reidvin-tunet ble kjent med saken etter at tillatelse er gitt. Det var journalist Lars Ivar Hordenes som gjorde Reidvin-tunet oppmerksom på at det var søkt om rivingstillatelse på bryggerhuset. Reidvin-tunet meldte sin interesse til Tore Auen, som med en gang sa at Reidvin-tunet kunne overta bygget vederlagsfritt.

Tore Auen fortalte at hans far hadde fortalt at de hadde bodd i huset om sommeren da faren var liten og at bakerovnen var vanskelig å bruke. Videre er det kjent at benken ute mot sydvest, var et populært samlingssted når karrane skulle fortelle historier. Huset er 5,1 x 7,5 m2. Auenstua er sannsynligvis fra 17-tallet. 

Auenstua ble flyttet til tunet i 2022.