Ramberg skole som er hovedhuset på Reidvin-tunet er det første av fem skolehus som Botne kommune lot oppføre i 1890 årene. Ramberg skole sto ferdig i 1893 nede på Tvillingbro, nord for Holmestrand.

 

I Ramberg skole er det innredet et skolemuseum med gamle pulter, tavle og annet undervisningsmateriell og her kan man oppleve en gammeldags skoledag. Skolen ble nedlagt 1952 og elevene overført til den nyoppførte Ekeberg skole. Forfatter Olav Duun virket som lærer på skolen fra 1908 – 1927. De første årene bodde han i leiligheten i skolebygningens andre etasje, med sin fru Emma og datter Dagmar.