Mølledammen i Hillestad er en del av Holmestrands kommunes eldste industrihistorie, og består i dag av damanlegget, et damventilhus og et vannspeil. Reidvin-tunet ligger ned mot vannspeilet.

Allerede i 1614 var det registrert to sager her, som prosten i Tønsberg bruker. Det har fremover i tiden ligget privilegerte sagbruk her, under Hillestad gård. I 1621 blir det første gang nevnt noe om kvernbruk.

På 1800-tallet var det kjøpmenn fra både Holmestrand og Drammen som bruker sagene og kvernen. På begynnelsen av 1920-årene var det ikke ei eneste mølle i drift i bygda og de som skulle male kornet sitt måtte utenbygds. Våle og Borre var de nærmeste. I 1903 blir dammen skilt ut som eget bruk nr. 3 og nåværende damanlegget ble bygget i 1923 av nyetablerte Botne og Hillestad Andelsmølle. De moderniserer og restaurerer også Hillestad Mølle.

Damventilhuset ble restaurert i 1996 med midler fra Vestfold fylkeskommune. I 1999 undersøkte vassdragsvesenet dammen og fant ut at den inneholdt 13.000 kubikk slam. I 2017 ble Mølledammen ble renset for ca. 8000 kubikk slam gjennom et samarbeid mellom Reidvin-tunet og Hillestad utvikling med midler både fra Holmestrand kommunen og Vestfold interkommunale vannverk. På denne måten holdes en vannvei og et kulturlandskap i hevd. Det er etablert et sedimentbasseng på høyde med Hillestad skole, som må tømmes jevnlig for å unngå tilslamming.