Utstillingen "Kirken den er et gammelt hus"

Utstillingen "Kirken den er et gammelt hus"

Publisert av Marianne Løchen den 10.04.24. Oppdatert 07.05.24.

Utstillingen som denne sommeren skal smykke Galleri Stallen på Reidvin-tunet i Hillestad - Holmestrand, bærer navnet
“Kirken den er et gammelt hus”.
Hillestad kirke feirer sitt 300-årsjubileum i år og det markeres med ulike arrangement gjennom hele året
–så også på Reidvin-tunet i samarbeide med Hillestad kirkes jubleumskomite.
Utstillingsåpning på lørdag 29.juni kl.12 og den vil være åpen fra kl.12-15 hver søndag i juli og august.
Malerier, materialbilder, fotografier og annet som kan knyttes opp til kirken vår i Hillestad, fortid og nåtid, tenker vi kan være med. Bilder av interiør og eksteriør, kanskje snutter fra kirkens historie i tekst og bilder
– dette kan bli en spennede tidsreise i ord og bilder.

Ikke glem eldre og nyere bilder fra dåp og konfirmasjon, bryllup og gravferd, bispevisitas, konserter og andre arrangement med Hillestad kirke som ramme.

Vi er som alltid avhengig av at alle leter i hyller og skap om dere kan ha noe interessant til denne utstillingen som dere vil låne oss i sommer.
La jungeltelegrafen gå!
Kontakt: Trond Flannum mob.: 92666288 eller Marianne Løchen mob.:93422865