Som medlem får du Reidvin-hefte tilsendt årlig sammen med innvitasjon til årsmøte og informasjon om medlemskontigent, du får også redusert pris hvis du skal leie tunet til en sammenkomst eller arrangement. Som medlem viser du også støtte til det arbeidet Reidvin-tunet gjør i å ta vare på fortiden slik at den blir letter å formidle den til fremtidige generasjoner. 

  • Medlemskap: kr. 300,- for en person. Ett hefte og én stemme på årsmøtet.
  • Familiemedlemskap - kr. 500,- for to voksne og hjemmeboende barn inntil 18 år. Ett hefte og én stemme på årsmøtet.
  • Bedrifter og foreninger kr. 500.- Ett hefte og én stemme på årsmøtet.
  • Husk å oppgi navn og adresse på innbetalingen.
  • Innbetaling til konto: 2520.07.01073 eller Vipps 19758

Vi håper trives som medlem hos oss!