Om Reidvin-tunet

 

Reidvin-tunet ligger i Hillestad i Holmestrand kommune og består av flere bygninger av historisk interesse og en staude- og urtehage på et 20 mål stort område i tilknytning til Mølledammen og den gamle traseen for Vittingfossbanen.

 

Historie

Reidvin-tunet drives og utvikles i dag av foreningen Reidvin-tunet, som ble etablert i 1995. Det var i 1989 at planleggingskomiteen som kalte seg "Interimsstyret for Bygdetunets venner" med Trond Flannum i spissen begynte et målrettet arbeid med å få etablert et bygdetun i kommunen. Flere alternative tomter ble vurdert, og valget falt på Damsrønningen i Hillestad. Et ca. 20 mål vakkert beliggende område nær Hillestad skole og Mølledammen, og hvor den gamle traseen for ”Vittingfossbanen” går tvers gjennom området.

 

Navnet

Reidvin er et gammelt gårdsnavn fra Botne. Det betyr graseng ved elv som slynger seg. Etter reformasjonen ble Hillestad og Botne prestebols jordegods slått sammen og i disse opptegnelsene står søndre Hillestad og gårdsnavnet Reidvin sammen.

  

Hva Reidvin-tunet omfatter

Ramberg skole er hovedhuset på Reidvin-tunet og var en av fem skoler som Botne kommune lot oppføre i 1890 årene. Her virket forfatteren Olav Duun fra 1908-1927.

Skolen ble flyttet til Reidvin-tunet i årene 1995 til 1998. Dikterstuen til Kåre Holt, Rafnaberg, ble flyttet til tunet i 1997. Nøtneslåven, fra Nøtnes gård i Hof, anslås å være fra ca. 1750 og ble flyttet til Reidvin-tunet i 2007. Staude- og urtehagen pryder området og inneholder tradisjonsrike urter, urter til plantefarging og snaps, samt en del tradisjonsrike stauder og en samling Mariablomster.

 

Organisering

Reidvin-tunet drives og utvikles i dag av foreningen Reidvin-tunet. Foruten styret for Reidvin-tunet, er det flere undergrupper eller arbeidsgrupper:

  • Dugnadsgruppe for bygninger og hage
  • Mølledammens venner
  • Hus-komiteen

 

Samarbeidspartnere:

  • Museumforeningen Vestfold Privatbaner
  • Botne historielag
  • Hillestad Bygdekvinnelag
  • Bygdehuset Fjellhall

 

 

Medlemskontingent 2021

 

Medlemskap: kr. 300,- for en person. Ett hefte og én stemme på årsmøtet.

Familiemedlemskap - kr. 500,- for to voksne og hjemmeboende barn inntil 18 år. Ett hefte og énn stemme på årsmøtet.

Bedrifter og foreninger kr. 500.- Ett hefte og én stemme på årsmøtet.

 

Husk å oppgi navn og adresse på innbetalingen.

Innbetaling til konto: 2520.07.01073 eller Vipps 19758